آژانس :
تلفن پشتیبانی : 31833-051
ورود اعضا

ورود همکاران

کد آژانس

شرایط استرداد آنلاین

o مسافر عزیز جهت پیگیری استرداد وجه، لطفا شماره پیگیری را یادداشت نمایید.
o استرداد وجه مربوط به تاخیر بیش از دو ساعت و ابطال پرواز، ظرف 72 ساعت کاری و موارد دیگر، ظرف 24 ساعت کاری بعد از پرکردن فرم و دریافت شماره ی پیگیری( بدون احتساب ایام تعطیل) انجام خواهد شد.
کد تاییدیه*
تاریخ خرید*